Varför inte rädda liv – om du kan?

En sådan här hjärtstartare borde alla ha. Alla arbetsgivare, alla ideella föreningar, alla idrottshallar och gym. Det eftersom vi inte vet vem som har ett hjärtfel. Det händer ju då och då att de som föds med hjärtfel klappar ihop efter träningen. Ofta föds de med hjärtfel som de inte ens känner till själva. Det kan handla om unga människor, som inte gjort något särskilt utan som bara faller ihop efter att ha tränat på ett "normalt" sätt. Har de då ett hjärta som inte klarar av belastningar, får de ett plötsligt hjärtstopp.

En hjärtstartare räddar liv

Har man då en hjärtstartare kan man faktiskt rädda liv. En sådan hjälper hjärtat komma igång igen. Kroppen behöver det syre som förs med blodet ut ur hjärtat och in i kroppens olika delar. Framför allt hjärnan behöver syre med blodet från hjärtat för att inte ta skada. Om någon drabbas av akut hjärtstillestånd, då är minuterna precis efter hjärtstilleståndet de allra, allra viktigaste. Det tar, åtminstone tio minuter för en ambulans att komma till en patient. Oavsett om de är nära eller inte. Då måste patienten få hjälp under de tio minuterna. Har du en hjärtstartare kan du rädda livet på den patienten.

En hjärtstartare som ger anvisningar

Skaffar du en sådan, får du anvisningar från hjärtstartren. När du slår på den, talar den tydligt om för dig vad du ska göra med patienten, kontrollera hen och hjälpa hen.

24 Dec 2017